Propostes didàctiques.


Cada proposta consta de continguts literaris i històrics, així com espais de reflexió a l’entorn dels certàmens i una proposta de creació literària pròpia. D’aquesta manera, l’alumnat pot conèixer els Jocs Florals des de tres perspectives diferents:

  1. Perspectiva literària. Cada certamen, cada autor/a, cada poesia, és una oportunitat per a conèixer i aprofundir en la literatura i la llengua catalana.
  2. Perspectiva històrica. Conèixer la història de la tradició jocfloralesca és conèixer l’evolució de la nostra història cultural, prestant especial atenció als períodes d’exili i repressió.
  3. Perspectiva creativa. L’escriptura és un acte creatiu i comunicatiu. L’alumnat treballarà l’adequació, la coherència, la cohesió i la correcció lingüística a través de la creativitat, amb models textuals extrets d’obres premiades.

QUÈ SÓN ELS JOCS FLORALS?

Proposta didàctica per 1 i 2 d’ESO

L’alumnat recorrerà la història dels Jocs Florals, coneixerà com se celebra un certamen literari i quins premis s’hi ofereixen, llegirà i treballarà una poesia premiada i podrà crear una poesia pròpia.

Proposta Guia competencial

CONEIXEM ELS JOCS FLORALS

Proposta didàctica per 3 i 4 d’ESO

L’alumnat coneixerà la història dels Jocs Florals a través de la lectura de textos. També identificarà els elements d’un certamen literari: el centre convocant, el jurat, els premis, els discursos, etc.; llegirà i treballarà poesies premiades i en podrà crear una de pròpia.

Proposta Guia competencial

ANALITZEM ELS JOCS FLORALS

Proposta didàctica per Batxillerat

L’alumnat analitzarà com els períodes de guerra i d’exili han afectat la celebració dels Jocs Florals i el contingut temàtic de les obres i dels discursos. Realitzarà un estudi comparatiu entre diverses obres premiades i crearà poesies pròpies relacionades amb aquest estudi.

Proposta Guia competencial

MATERIALS DOCENTS


Guia didàctica pel professorat d’ESO i Batxillerat. Continguts docents d’actualització sobre els Jocs Florals aplicables als diferents nivells.

Document