Accessibilitat

Patrimoni Literari s'ha compromès a fer accessibles els seus llocs web, de conformitat amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d'octubre i el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web patrimoniliterari.cat


Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de les excepcions i a la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es detalla a continuació no és accessible per les raons següents:

Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre. Hi pot haver errors puntuals d'edició en alguna pàgina web tant a continguts HTML com a documents finals, publicats amb data posterior al 30 de juny de 2022.

  • Encapçalaments amb descripcions incompletes.
  • Inexistència d'alternatives textuals a imatges, enllaços i documents.
  • Estructura dels títols de les pàgines desordenada.
  • Idioma i direcció dels texts inexistents.
  • Hi pot haver arxius ofimàtics o formularis web que no compleixin totalment els requisits d'accessibilitat.
  • Contrast erroni de colors entre imatges, text i fons de pàgina.
  • Falta de tabulació del codi HTML.
  • Manca d'icones indicant l'acció a realitzar.

Preparació de la declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració ha estat preparada amb data 30 de juny de 2022.

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme pel mateix organisme.

L'última revisió de la declaració s'ha efectuat amb data 1 de setembre de 2022


Informació complementària

Patrimoni Literari treballa per complir en el grau més alt possible els requeriments d'accessibilitat per facilitar l'accés universal als continguts a totes les persones que el consulten, independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i dels sistemes o recursos utilitzats (navegador, dispositiu, velocitat de connexió, etc.).

D'acord amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d'octubre de 2016 els webs i aplicacions mòbils del sector públic han de ser accessibles, accessibilitat que s'ha d'aconseguir d'acord amb la norma UNE - EN 301 549:2019, de requisits d'accessibilitat. Aquesta norma es basa principalment en el Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 publicades pel World Wide Web Consortium (W3C) l'agost de 2018.

És voluntat de Patrimoni Literari complir plenament les pautes d'accessibilitat web. La normativa europea exigeix als ens del sector públic el compliment del nivell AA, nivell que compleix en l'actualitat el nostre lloc web.

Aquest web ha estat provat i està optimitzat per als navegadors compatibles amb HTML5 i les versions admeses pels fabricants. La utilització de navegadors diferents o de versions no admeses pels fabricants pot no permetre una visualització correcta o disponibilitat de documents o d'altres funcionalitats. Es poden obtenir actualitzacions o navegadors a les pàgines web dels proveïdors dels navegadors.

D'altra banda, per al funcionament correcte del web, el navegador ha de tenir habilitat l'ús de JavaScript i de galetes (vegeu l'apartat Política de cookies).

A causa del gran nombre de documents posats a disposició des del lloc web poden existir continguts que no compleixin les pautes d'accessibilitat exigibles. Agrairem rebre qualsevol suggeriment o indicació per mitjà dels canals indicats a l'apartat "Presentació de suggeriments, queixes o reclamacions".


Presentació de suggeriments, queixes o reclamacions

Qualsevol persona pot demanar el compliment de requisits d'accessibilitat per mitjà de l'adreça electrònica .patrimoni.literari@udg.edu

Institut de Llengua i Cultura Catalanes | Grup de Recerca de Patrimoni Literari
Plaça Ferrater Mora, 1, 17004 - Girona    -    972 41 89 60    -    patrimoni.literari@udg.edu

2024 © Universitat de Girona | Nota Legal - Política de Cookies - Accessibilitat - Disseny web: Blaupixel.com